Boeiende gesprekken

Vind jij het gezeur en gemiep? Ik niet! Ik vind het mooi om te zien hoe iemand van schijn ophouden ‘het gaat goed met mij’ naar moed komt om kwetsbaarheid de ruimte te geven (en emoties)! En dan voorzichtig en stap voor stap toch kan herpakken en wat hoop ontwikkelt om met hernieuwde moed een volgende stap te zetten, het aan te gaan … Dat heeft dan in de meeste gesprekken die ik voer, betrekking op werk, werk verliezen, afscheid nemen of loslaten, iets anders willen of moeten… Dikwijls gaat het ook over zelfvertrouwen wat ingedeukt is (durven) onderkennen, én tegelijk het zelfvertrouwen hebben of dat weer een beetje terugpakken om te werken aan uitdeuken… en volgende stappen … De aandacht richten op de eigen levens-loop-baan. Oriëntaties in gang zetten op mogelijkheden en perspectieven, op eigen krachten en kwaliteiten, op het waarom wat waar en hoe… Dat raakt keuzes. Dat raakt dus ook het kijken naar de gevolgen, en wat aanvaardbaar is om ergens naartoe te bewegen …

Kortom, durven aangaan zonder alle antwoorden al te weten …

Ik spreek vooral veel volwassenen die onderweg zijn in hun levens-loop-baan. Intensieve en tegelijk boeiende gesprekken / werksessies … Nou ja, dan ben ik soms wel even moe, want volop gericht geweest op de ander, aandachtig. Tegelijk voldaan en tevreden dat ik daarin iets mocht betekenen… Iemand vooruit mogen helpen die mij het vertrouwen geeft … Dat ik even mag helpen (dat is niet vanzelfsprekend)! Die ander moet het zelf doen, ik neem het niet over. En soms is een beetje hulp en doelgerichte support van nut #mooiwerk

Ik hou van de begeleiding, coaching, training en advisering, en dit steeds in relatie brengen tot werk, mens – arbeid, arbeid en organisatie ontwikkeling, leren en innoveren … Het zijn de mensen die het moeten doen #mensenwerk. Dat ondersteunen levert toename van werkplezier, afname van werkstress en conflicten. Wat is het mooi om te werken aan professionalisering en vitaliteit en daarmee duurzame flexibele inzetbaarheid #ikworderblijvan

En de organisatie waar de individu of het (management) team werkt, ervaart positieve effecten, minder conflict, daling verzuim en verzuimkosten, meer bewuste gemotiveerde medewerkers die weten wat zij kunnen en willen bijdragen. En meer… 

Kom gerust even praten als je vragen hebt…

© Pauline Kemkers

Comments are closed.