Certificering en Erkenning

Ja, met hoofdletters. Certificering en Erkenning. Certificering gaat over feiten. Bewijsstukken. Erkenning is veelal een beleving, een gevoel. Het gevoel van erkenning kan natuurlijk worden bekrachtigd door een vorm van beloning, een vorm van positieve aandacht, een vorm van bevestiging. Belangrijk! Hoe is dat voor jou als het gaat om certificering en erkenning? Ik zie het onderwerp nogal eens langskomen! In relatie tot werk, en ook naar privé levens.

De één hecht veel meer belang aan een certificaat en erkenning dan een ander. Waarom is dat eigenlijk?

Wat is een certificaat? Wat is erkenning? Wat is het verschil?

Een certificaat is een schriftelijke verklaring, doorgaans, maar niet altijd, bedoeld als bewijsstuk voor het niveau van de kennis of vaardigheden die je hebt gepresenteerd. Je kunt de documenten archiveren en aan anderen laten zien. Het kan je een gevoel van trots opleveren, waardering voor jezelf, welke je met het bewijsstuk zichtbaar kunt maken aan de rest van de wereld. Is dat wat je wilt?

Erkenning is niet zo ‘gemakkelijk’ aantoonbaar. Erkenning zit dikwijls in vele kleine en grote gebaren van een ander waaruit jij mag opmaken dat je kennis en vaardigheden zijn opgemerkt. Misschien bedoelde de gever erkenning en waardering, misschien ervaar je dat niet zo, misschien ook wel. Erkenning heeft in dit verband ook te maken met je eigen innerlijke raadgevers: wat ‘zeggen’ zij over de waardering die je van andere krijgt?

Besta je?

Erkenning is echter ook het openlijk uitspreken van ‘bestaan’! Ja, je bestaat! En ja, dat wil ik ook wel opschrijven, bestempelen, documenteren, fotograferen, presenteren, en archiveren! Zonder oordeel, zonder waarde van goed of fout, mooi of lelijk, groot of klein, gewoon zonder oordeel de erkenning ‘ja, je bestaat’. Ook dát is erkenning. En voor velen een belangrijke erkenning. Het begint immers voor de meeste mensen aan het begin van het leven, de (zelfs nog ongeboren) baby die erkenning krijgt!

Onderweg in je leven, je loopbaan, je levens-loop-baan, leer je en haal je certificaten, bewijsstukken van prestaties!

C

 

Hoe belangrijk zijn die voor jou? 

Wanneer, hoeveel, in welke omstandigheden, heb je jouw certificaten nodig? Wanneer, op welke momenten mis je deze bewijsstukken? Wat doet dat met je?

Heb je invloed? Kun je doorgaan?

Kun je ervoor zorgen dat je door kunt gaan, met of zonder de certificaten? Kun je ervoor zorgen dat je de certificaten die je wilt of moet behalen ook daadwerkelijk haalt en krijgt?! Wat moet of wil je daarvoor doen, en laten? Hoe zit het met erkenning? Kun je doorgaan, met of zonder de erkenning?

Hoeveel hou je van jezelf?

Hoe ga jij om met certificaten en erkenning? In je werk, je loopbaan(keuzes) en in je privé leven? Ervaar je stimulans of remmers en blokkades? Hoeveel macht geeft je anderen om jou te erkenning, om wie je bent, wat je wilt en kunt …

Neem gerust contact op als je support wilt bij jouw vragen en keuzes!

Pauline Kemkers ©

Comments are closed.