Disclaimer

Actualiteit

Informatie op deze website wordt geregeld aangepast en/of aangevuld. WERKIMPULS advies en training behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving aan derden wijzigingen aan te brengen. Bezoekers wordt hierbij dan ook gewaarschuwd dat geen garanties wordt gegeven over de continuïteit van de informatie op deze site.

Eigendom 

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links naar derden, zijn eigendom van WERKIMPULS advies en training. Deze website of onderdelen daarvan openbaar maken, kopiëren of op te slaan, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WERKIMPULS advies en training. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Onderhoud, aandacht en zorg

Continue wordt onderhoud, aandacht en zorg besteedt aan de opbouw, samenstelling en inhoud van deze site. De informatie die hier wordt gegeven is doorgaans afkomstig van betrouwbare bronnen. Indien bekend wordt een bronvermelding toegevoegd. Desondanks is het mogelijk dat informatie die hier wordt gepubliceerd niet volledig of niet juist is, waardoor WERKIMPULS niet kan garanderen dat de informatie geschikt is voor welk gebruik dan ook. Aan de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatieberichten derden

WERKIMPULS advies en training is niet verantwoordelijk voor timing en inhoud van berichten van bezoekers | derden op deze site. Degene die het bericht post is zelf verantwoordelijk voor timing en inhoud daarvan. WERKIMPULS advies en training levert inspanningen berichten te weren of te verwijderen indien deze in strijd zijn met privacywetgeving of anderszins ontoelaatbaar zijn.

Informatie en diensten

Alle informatie en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich op dat moment bevinden en zonder waarborg aangaande verkrijgbaarheid, deugdelijkheid of geschiktheid voor gebruik.

Uitsluiten aansprakelijkheid

Bezoek en gebruik van deze site is voor eigen risico en verantwoordelijkheid. WERKIMPULS advies & training sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard en omvang dan ook, die voortkomt uit of in enige vorm verband houdt met deze site.

WERKIMPULS advies en training gebruikt (hyper-) links die door activering van de link naar andere website leiden, zijnde niet domein of eigendom van WERKIMPULS advies & training. De (hyper-) links zijn bedoeld ter informatie. Voor het gebruik, de inhoud en de werking van websites van anderen is WERKIMPULS advies en training derhalve op geen enkele wijze verantwoordelijk. WERKIMPULS advies en training aanvaard geen aansprakelijkheid voor gebruik, inhoud en werking van websites buiten haar domein.

Privacy

WERKIMPULS advies en training gaat vertrouwelijk om met de gegevens die worden achtergelaten op deze site of die via het contactformulier worden verkregen. Persoonsgegevens en contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor contact, beantwoording van vragen of het toesturen van onze Impulsbrieven. Gegevens wordt niet ter beschikking gesteld aan derden.