Feedback

Ja, het is belangrijk. Nee, het is niet vanzelfsprekend.

Vragen, geven en ontvangen van feedback. Leren door doen.

Ik geloof en weet het uit ervaring, dat er geweldig positieve effecten te beleven zijn van het goed geven en ontvangen van feedback! Overal!

Eenvoudigweg gaat feedback geven over de terugkoppeling van wat je ervaart van het gedrag van de ander en wat voor effect dat op je heeft. Feedback zegt dus net zoveel over jezelf als over die ander.

En feedback ontvangen is het proces andersom. Die ander informeert jou over hoe hij of zij jouw gedrag ziet en ervaart.

In teams, op de werkvloer, en ook op managementniveau, is feedback nogal eens een communicatiethema dat verbeterd kan worden. De technieken van feedback zijn eenvoudig. De uitvoering is voor mensen vaak lastig, en eng, te confronterend. Door kennis te nemen van de voordelen wordt uitvoering gemakkelijker. Door te oefenen worden vaardigheden en routine ontwikkeld.

Angst remt! Doen helpt vooruit!

Telkens opnieuw is opgemerkt dat mensen feedback lastig vinden in de werkomgeving, omdat er angst is een ander te kwetsen. De eigen angst om kritiek te krijgen remt ook. De meeste mensen willen de pijn die zij verwachten vermijden. Als feedback op een goede constructieve manier gehanteerd wordt, geeft het ruimte om werkzaken bespreekbaar te maken. Dat geeft lucht. Het geeft de mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen.

Waarom wil je eigenlijk feedback geven of ontvangen?

Waar de meeste mensen niet bij stilstaan is het motief. Waarom wil je feedback ontvangen? En waarom wil je feedback geven? Wat beoog je ermee te bereiken?

Ik maak mij sterk voor feedback als normale communicatie in de dagelijkse werkpraktijk. Ik zie en ervaar al jaren de voordelen, voor mijzelf, in teams en in organisaties als geheel als feedback er normaal is. Het voordeel heeft te maken met openheid, transparantie en vertrouwen. Vertrouwen is belangrijk tussen mensen, collega’s, in een organisatie. Als je toe wilt werken naar succesvol samenwerkende team(s), zorg er dan voor dat feedback normaal is. Niet alleen feedback geven, ook ontvangen en vragen! Als je leidinggevende bent, laat het zien en horen (toon voorbeeldgedrag).

Obstakels en valkuilen 

En natuurlijk staan wij stil bij obstakels, remmingen, valkuilen en andere aspecten die rond feedback actueel kunnen zijn. Wil je met elkaar samen werken, dan vergt dit samenwerken. Samenwerken vergt vertrouwen. Vertrouwen in je eigen kunnen en dat van de ander. En het vraagt om (h)erkenning.

In de trainingen wordt altijd gewerkt met een reader met instructies en werkbladen voor alle deelnemers, tussentijdse huiswerkopdrachten en terugkomdagen of -dagdelen. Zoals gezegd wordt veel gewerkt met leren-door-doen, ervaren. Opzet en duur hangen mede af van de afspraken.

Vraag gerust. Weet dat een maatwerkprogramma wordt geleverd!

Pauline Kemkers ©