Feedback

Het vragen, geven en ontvangen van feedback is voor lang niet iedereen vanzelfsprekend.

Wij geloven in de geweldige positieve effecten van het goed geven en ontvangen van feedback!

Eenvoudigweg gaat feedback geven over de terugkoppeling van wat je vindt van het gedrag van de ander en wat voor effect dat heeft op je. Feedback zegt dus net zoveel over jezelf als over die ander.

Feedback ontvangen is het proces andersom. Die ander informeert jou over hoe hij of zij jouw gedrag ziet en ervaart.

In teams, op de werkvloer, en ook op managementniveau, is feedback nogal eens een communicatieonderwerp dat verbeterd kan worden. De technieken van feedback zijn eenvoudig. De uitvoering is voor mensen eng. Door kennis te nemen van de voordelen wordt uitvoering gemakkelijker. Door te oefenen worden de vaardigheden en de routine ontwikkeld.

Wij merken telkens opnieuw dat mensen feedback lastig vinden in de werkomgeving, omdat er angst is een ander te kwetsen. De eigen angst om kritiek te krijgen remt. Als feedback op een goede constructieve manier gehanteerd wordt, geeft het ruimte om werkzaken bespreekbaar te maken. Het geeft de mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen.

Waar de meeste mensen niet bij stilstaan is het motief. Waarom wil je feedback ontvangen? En waarom wil je feedback geven? Wat beoog je ermee te bereiken?

Wij maken ons er sterk voor dat feedback als normale communicatie in de dagelijkse werkpraktijk de ruimte krijgt. Wij zien en ervaren de voordelen. Het voordeel heeft te maken met openheid, transparantie en vertrouwen. Vertrouwen is belangrijk in een organisatie, in teams. Als je toe wilt werken naar succesvol samenwerkende team(s), zorg er dan voor dat feedback normaal is. Niet alleen feedback geven, ook ontvangen en vragen!

En natuurlijk staan wij stil bij obstakels, remmingen, valkuilen en andere aspecten die rond feedback actueel kunnen zijn. Wil je met elkaar samen werken, dan vergt dit samenwerken. Samenwerken vergt vertrouwen. Vertrouwen in je eigen kunnen en dat van de ander.

In de trainingen wordt altijd gewerkt met een reader met instructies en werkbladen voor alle deelnemers, tussentijdse huiswerkopdrachten en terugkomdagen of -dagdelen. Zoals gezegd wordt veel gewerkt met leren-door-doen, ervaren. Opzet en duur hangen mede af van de afspraken.