Gedrag (DISC) & Drijfveren & EQ

Wil je weten hoe het komt dat samenwerking en communicatie met anderen soms soepel en soms moeizaam verloopt? Herken je knellende patronen in het dagelijks handelen, bij jezelf of bij die ander(en)? Wil je snappen waarom je anderen soms niet begrijpt in hun manier van doen? Zorg voor meer zelfinzicht en tips en oefening om wendbaar en adequaat om te gaan met medewerkers, collega’s, leidinggevenden, familie en vrienden! Leer meer over gedrag- en communicatiestijlen I C van jezelf en anderen

In het belang van ontwikkeling van mens, werk en organisatie, werk ik uitsluitend werken met goed materiaal. Hoogwaardig en duurzaam! Ik werk  daarom met ijzersterke betrouwbare en valide instrumenten!

Aanbod met doelgerichte professionele en persoonlijke analyses over:

– Gedragsstijlen: persoonlijke stijl, waarneembaar, het hoe

– Drijfveren: motivatie, behoeften, het waarom 

– Emotionele Intelligentie: hoe je omgaat met emoties 

De analyses zijn interessant voor iedereen, in welke rol dan ook, werk en privé. Dit is geschikt voor mannen en vrouwen die iets willen leren over de eigen persoonlijke en professionele stijl van handelen, in relatie tot de omgeving. Gemotiveerde mensen die meer willen weten over de motivatie, wat hen drijft.

Uitkomsten worden getoetst op mate van herkenning en in relatie gebracht met bijvoorbeeld  effectiviteit, (werk) relaties én gewenste verbeteringen in de (aankomende) functie of werksituatie of privé-omgeving. En er is meer mogelijk, vraag ernaar.

Gedrag- en Communicatiestijlen

Persoonlijke Stijl – Gedrag- en Communicatie TTI Succes Insights

(Werk) stress? Inzicht vergroten!

Veel mensen ervaren (werk)stress, dagelijks! Dit is handig als je adrenaline aanmaakt om prestaties te leveren, maar vervelend, vermoeiend en soms ziekmakend als de stress belastend is! De meeste stress is ‘gedrag’! 

Kennis nemen van gedragsstijlen, communicatiepatronen, drijfveren en emotionele intelligentie levert op dat persoonlijke inzichten vergroten, (h)erkenning. Werk aan een positief zelfbeeld, aan leiderschap. Daar kun je je voordeel mee doen. In je werksituatie, in werkrelaties en zeker ook privé! Inzicht vergroten werkt: zelf management. En daarmee kun je ook je (werk) stress aanpakken! Met doelgerichte begeleiding (training of coaching) help ik je graag vooruit om zelfinzicht te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen, naar meer effectiviteit en minder (werk) stress! Wie wil dat niet … het is altijd de moeite waard!

Dit werkt door in gesprekken tussen alle betrokkenen, werk en privé, tussen werkgever en werknemer of werkzoekende, bij loopbaanoriëntaties, keuzes, netwerkcontacten…in (werk) relaties… eigenlijk overal!  

En niet onbelangrijk: het is ontzettend leuk om jezelf en anderen meer te (h)erkennen en je (werk) relaties verbeteren!  

Stijlen leren herkennen ...

Stijlen leren (h) erkennen …

Het dagelijks handelen, gedrag, is voor de meeste mensen best aan te passen als zij denken dat de omgeving dat van hen vraagt. Of dat aangepaste gedrag altijd energie levert  is de vraag. Soms is er sprake van weg lekkende energie en leeglopen. Hoe voel jij je aan het eind van de (werk)dag?

Gedrag is het HOE. Waarneembaar voor anderen. Hoe je de dingen doet. Gedrag kun je aanpassen als je meent dat dit nodig is in gegeven situatie.

Drijfveren is het WAAROM. De onderliggende motivatie van normen, waarden en opvattingen die gevoelens, gedachten en gedrag aansturen. De drijfveren worden al jong in ons leven gebouwd, als een fundament.

Emotionele intelligentie is het omgaan met EMOTIES. De analyse meet op vijf emotiegebieden hoe vaardig je bent in het omgaan met je eigen emoties en die van anderen. Hoe sterker ontwikkelde EQ, hoe effectiever je kunt zijn in je dagelijkse performance op het werk en daarbuiten! Uitermate leerzaam!

Voorbeeld van EQ ...

Voorbeeld van EQ …

IJzersterke instrumenten!

WERKIMPULS beschikt over certificering en licenties om te werken met de professionele instrumenten en ontwikkelassessments van

TTI Succes Insights Benelux 

TTI Success Insights

TTI Success Insights

Analyses zijn gebaseerd op het DISC model over gedrag- en communicatiestijlen, wat veelzeggende praktisch bruikbare informatie biedt aan individuen en teams op basis van zelf-perceptie.

De uitkomsten komen zowel digitaal alsook schriftelijk in een uitgebreide kleurrijke rapportage beschikbaar waarbij altijd minimaal één feedbackgesprek hoort, dikwijls twee of meer als het onderdeel uitmaakt van een ontwikkeltraject, training of loopbaan(her)oriëntatie.

Het is goed om onderstaande altijd te beseffen:

“Je hebt een uitkomst van een analyse. Je bent niet die uitkomst. Je bent veel meer dan dat! En je raakt meerdere levensgebieden!”

Wanneer inzetbaar?

Deze instrumenten worden ALTIJD ingezet in combinatie met andere werkvormen en aangesloten op de behoefte, wensen en doelen van de klant! Deze analyses of assessments worden onder meer gebruikt bij voor:

  • individuele ontwikkeling, leiderschap, loopbaan
  • teamwerk, begrip, samenwerking en communicatie

Voorbeelden waarbij de inzichten uit de analyses worden benut zijn:

  • leiderschap versterken: effectiviteitsverbetering
  • mobiliteitsvraagstukken: toerusting arbeidsmarkt
  • loopbaancoaching: heroriëntatie, keuzes maken
  • (dreigende) conflictsituaties: verminderen 
  • teamontwikkeling: succesvolle(re) samenwerking
  • selectieprocedures: welke stijl(en) is meer nodig? 
  • intervisietraining: bewustwording rond rol en regie

Uiteraard is het altijd relevant het gesprek aan te gaan om wensen, behoefte, twijfels en doelen te bespreken en wat er meer aan de orde komt.

Voor jezelf, medewerkers, team(s), netwerk, bestuur of sportvereniging bijvoorbeeld! Bedrijf en Particulier.

Er kan altijd vrijblijvend een uitleg en een presentatie van de mogelijkheden en beoogde effecten worden verzorgd.

Grafiek van de zes drijfveren ...

Grafiek van de zes drijfveren – TTI Succes Insights

Vraag gerust naar de mogelijkheden. Vrijwel altijd maatwerk! 

© Pauline Kemkers | WERKIMPULS