HR professionals

Als beginnend beroepsbeoefenaar kan het een behoorlijke opgave zijn om in het brede vakgebied van HR of Personeel & Organisatie een weg te vinden en staande te blijven.

Junior-medior HR PROFESSIONALS 

WERKIMPULS levert

  • begeleiding leren-ontwikkelen

  • coaching rol bewustzijn

  • training vaardigheden

Het vakgebied kent een veelheid aan benamingen voor functies en afdelingen.

Wat is wat en waarmee heeft een beroepsbeoefenaar te maken. Welk niveaus zijn te onderscheiden inhoudelijk en in het vakgebied als loopbaan? Wat is de bedoeling van de organisatie? Wat wordt verwacht? Waar loop je tegenaan? Hoe zorg je voor overzicht, duidelijk beleid, duidelijke aanpak en werkprocessen, duidelijke bijdrage?

Dit zijn slechts enkele van de vragen waar WERKIMPULS regelmatig mee te maken heeft. Wij hebben veel ervaring en opereren met senioriteit als organisatieadviseur in het vakgebied HR development. Wij hebben in de loop van de jaren veel relevante ervaringen opgedaan in training, begeleiding, advisering en coaching van HR professionals.

Voor veel professionals in dit vakgebied, junior en medior, is het een flinke opgave zich een zichtbare en hoorbare plaats te verwerven. Velen kunnen steun, training of coaching gebruiken voor verdere ontwikkeling. Sommigen dreigen vast te lopen als niets wordt ondernomen, dat vinden wij erg jammer. Het is een breed, generalistisch vakgebied met ontzettend veel ontwikkelmogelijkheden. Ook is er veel ruimte in het vakgebied als geheel om te specialiseren. Dus zowel voor generalisten alsook voor specialisten is er perspectief.

Dikwijls zijn organisaties in een bepaalde ontwikkelingsfase. De plaats en bijdrage van de HR (of P&O) professional(s) zijn nogal eens punt van discussie. Wat kun je doen en wil je doen?

Ben je HR professional?

Wil jij je graag verder ontwikkelen als professional? Loop je (soms) tegen obstakels of keuzes aan? Wil jij je adviesvaardigheden verbeteren? Of wil je beleidsstukken leren schrijven?  Wil jij leren herkennen hoe je effectief met anderen kunt omgaan en de samenwerking kunt verbeteren?

Heb je dergelijke of andersoortige vragen als beroepsbeoefenaar in dit vakgebied, neem dan contact op voor meer informatie. Wij bespreken dan de mogelijkheden.

Ben je werkgever?

Wil je dat jouw HR professionals ondersteuning krijgen (begeleiding, coaching of training) om verder inhoudelijk te ontwikkelen in het vakgebied en in het functioneren als beroepsbeoefenaar? Wil je dat zij leren aansluiten bij de ontwikkelingen van de organisatie? Verwacht je gedegen en bruikbare (beleids-) adviezen, scherpe gerichte analyses of professionalisering in gedrag en communicatie? Neem dan contact op. Wij komen graag de mogelijkheden doorspreken.