Human Development

Mensenwerk is mijn passie

Het mogen werken met en voor volwassenen, in de context van werk. Arbeid en Organisatie. Ik vind het mooi werk. En vanuit de visie dat een mens altijd meer is dan alleen werk, gaat het hier dus tevens over leven, levensloop, levenslessen, loopbaan, verlies verwerken en keuzes. Hoe is de motivatie iets te doen & laten…

De dienstverlening concentreert zich steeds meer op mobiliteitsvraagstukken, keuzes binnen loopbanen, levensvragen, en verlies of rouw verwerkingen op het levenspad. Het is dus echt mensenwerk!

De insteek is meestal: mens & arbeid, verandering & mobiliteit.

De aandacht is gericht op bewust zijn en persoonlijk leiderschap van individuen, de kracht van leren in kleine groepen of teams en/of professionalisering van organisatie-onderdelen en altijd professioneel en persoonlijk, gedreven en betrokken. Ik bouw op een stevig fundament met veel ervaring rond Personeel, Organisatie en Ontwikkeling; Human Development.

Duurzame (flexibele) inzetbaarheid. Mensenwerk.

Ik richt mij continu – dikwijls samenwerkend met vakgenoten –Ā  op flexibele duurzame inzetbaarheid van (jong) volwassenen in arbeid en organisatie, inclusief verbetering van arbeidsmarktkansen.

Menselijk gedrag in een veranderende (werk) omgeving.

Aandachtsgebieden zijn:

  • employability,
  • workability,
  • vitaliteit en
  • motivatie

In de aanpak naar het bereiken van de gestelde resultaatdoelstellingen wordt het vraagstuk benaderd met behulp van een samenhangend geheel aan interventies.

Altijd wordt samenwerking gezocht met (vaste) medewerkers in de organisatie, vakgenoten en andere betrokkenen. Immers, na afronding van de tijdelijke support, moeten zij in staat zijn zelfstandig en zelfregelend voortgang te realiseren! Dat is altijd mijn streven, mijzelf (weer) misbaar maken šŸ™‚

SenioriteitĀ 

In mijn rugzak vol bagage zit senioriteit in rollen als consultant, adviseur of project-/teamleider. Ik werk doorgaans graag met een projectmatige aanpak om je te helpen je doelen te realiseren. Een duidelijk doel uitwerken vanaf een beginpunt naar een beoogd eindpunt en vooral onderweg alert blijven… flexibel. Ik werk integer, eigenzinnig en professioneel. Ik wordt dikwijls gewaardeerd op mijn scherpe en bruikbare analyses en mijn bijdrage als sparringpartner, op strategisch en tactisch niveau, meestal samenwerkend, waar nodig pragmatisch en operationeel. Ik spreek anderen aan op rol-bewustzijn, regie en verantwoordelijkheid en vind het ook prima als ik zelf daarop feedback krijg. Graag zelfs.

Samenwerken? Aangaan? Verkennend gesprek? Kan altijd! #WYSIWYG

WERKIMPULS | Pauline KemkersĀ Ā©Ā