P O & O | HRD | interim

Werkimpuls levert ad interim deskundigheid. Altijd  professioneel, gedreven en betrokken. Zeer ervaren op het gebied van Personeel, Organisatie en Ontwikkeling | Human Development. Senior in rollen als consultant, adviseur of teamleider a.i. Wij werken graag met projectmatige aanpak om u te helpen uw doelen te realiseren. Flexibel en resultaatgericht. Integer, eigenzinnig en professioneel.

Sparringpartner. Strategisch en tactisch niveau. Altijd samenwerkend. Waar nodig pragmatisch operationeel.

HR consultant | P O & O adviseur

In essentie richten wij ons op effectiviteit van handelen en communiceren, om zo te komen tot succesvolle samenwerking. Vaak zijn onduidelijke werkprocessen en onterechte verwachtingen ergernis van alledag. Dat verdient de aandacht en vraagt om verbetering. Want wat gebeurd er bij gelijkblijvende benadering?

Ontwikkeling van mens, werk en organisatie

Wij richten ons op flexibele duurzame inzetbaarheid van (jong) volwassenen in arbeid en organisatie en/of arbeidsmarktkansen.

Kernachtig: menselijk gedrag in een veranderende (werk) omgeving. Aandachtsgebieden zijn:

  • employability,
  • workability,
  • vitaliteit en
  • motivatie

In de aanpak naar het bereiken van de gestelde resultaatdoelstellingen wordt het vraagstuk benaderd met behulp van een samenhangend geheel aan interventies.

Altijd wordt samenwerking gezocht met vaste medewerkers in de organisatie. Immers, na afronding van de tijdelijke support, moeten zij in staat zijn zelfstandig en zelfregelend voortgang te realiseren!

WERKIMPULS | Pauline Kemkers