Intervisie

Intervisie trainingsprogramma voor intervisiebegeleiders

Leren door te doen is belangrijk omdat het effectief is. Dagelijks doen en laten. Communicatie. Samenwerken. Intercollegiale overleg is daarbij essentieel.

Intervisie gaat over het intercollegiaal bespreken van het eigen functioneren in relatie tot werkzaken. Intercollegiaal, tussen collega’s, intern of over de grenzen van de eigen afdeling of organisatie heen. Intervisie kan binnen een organisatie worden vorm gegeven. Het kan evenzogoed worden georganiseerd tussen vakgenoten, collega’s met verschillende werkgevers. Ook is intervisie onder vakgenoten met een eigen bedrijf zeer relevant.

Intervisie maakt overleg mogelijk, uitwisseling van ervaringen en aanpak. Doel is te allen tijde om er van te leren. Ook hier geld leren door te doen als belangrijke drijfveer in de aanpak van WERKIMPULS.

Ik lever maatwerktrainingen op basis van opdrachtbesprekingen.

Train-de-trainer model

  • Wil je kwalitatief goede intervisie organiseren binnen je bedrijf?
  • Heb je medewerkers die als gespreksleider, intervisieleider willen en kunnen gaan optreden?
  • Wil je dat zij met behulp van de training ook bijdragen aan algehele professionalisering?

Dan is dit intervisie trainingsprogramma op basis van het zogeheten train-de-trainer model geschikt als opleiding voor een goede voorbereiding, geschikt voor (aankomend) intervisiebegeleiders. Bespreek je verwachtingen en doelen. Wij maken er een passend programma op.

In de basis is er een programma met diverse intervisiemethoden en veel werkopdrachten om het ervaringsleren te bekrachtigen. Er wordt altijd gewerkt met een losbladige werkmap voor deelnemers. Dit wordt op maat gevuld en geeft ruimte voor eigen toevoegingen.

Intervisiebegeleiding

Naast een training levert WERKIMPULS zo nodig (tijdelijk) een intervisiebegeleider die beschikt over kennis en vaardigheden voor toepassing van diverse intervisiemethoden.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Pauline Kemkers ©