LEREN

Leren = Trainen

Leren kan door te trainen. Trainen is stelselmatig oefenen. Dit betekent dat het aanleren van vaardigheden wordt gerealiseerd met behulp van een aanpak die consequent is, methodisch, ordelijk, planmatig en systematisch. Dat is overzichtelijk en geeft houvast. ‘Oefening baart kunst’ past hier mooi!

De plek der moeite, kost energie, geeft ook energie! Wat?

Vaardigheidstrainingen

  • Feedback (elkaar aanspreken en bevragen, echt doen…)
  • Gedragsstijlen (omgaan met lastige types, en leuke…)
  • Communicatie en samenwerking (teamwerk, pfff…)
  • Intervisie (leren met en van elkaar, doen en laten…)
  • Teamzeilen (inspanning en ontspanning, team power…)
  • Team-outdoor (fysieke actie in relatie tot mentale ontwikkeling…)

Ervaringsleren: leren door doen en ervaren

Ik lever – dikwijls in samenwerking met vakgenoten – compacte en doelgerichte trainingen waarin ervaringsleren een rode draad vormt. Ik geloof sterk in learning-by-doing ofwel leren door te doen. Ervaren, bespreken, reflecteren zijn ijzersterke vormen van leren.

Bedenk maar eens hoe het verschil is:

Je volgt een les in een lokaal. In de uitleg staat beschreven: “Een muurtje metsel je door eerst de stenen klaar te leggen. Je graaft dan een gat van 30 cm diep voor het zand en de eerste laag stenen voor het fundament. Met het cement wat je hebt gemaakt zorg je voor de hechting van de stenen die je op elkaar stapelt, zodat de muur niet meteen omvalt … ” 

Of je gaat het doen, buiten. Je krijgt korte instructie: “Je gaat vandaag een muurtje metselen. Nu. Straks. Hier. Of je het ooit gedaan hebt, maakt mij niet uit. Het materiaal wat je nodig hebt ligt al klaar. De afmeting en de plaats is je aangegeven. Kijk straks nog maar even ter plaatse. Je krijgt hulp van een maatje met wie je samen moet werken om de klus te klaren. Ga je gang…” 

Wedden dat je na het bouwen van het muurtje op eigen kracht veel meer hebt geleerd dan in de les? Je hebt geleerd wat moeilijk was, wat fout ging, wat succesvol verliep, en meer. Je hebt geleerd te overleggen, te wachten, te kijken, te doen. Je hebt geleerd te ervaren.

Ervaren. Leren door te doen.

Leren kan ook ontstaan via vervelende en moeilijke ervaringen door gebeurtenissen in je leven, in je werk, waar je ongewild mee wordt geconfronteerd. Dat is een andere vorm van leren, waarbij je wel degelijk ook vaardigheden ontwikkelen kan. Vaardigheden die je verder helpen of juist niet.

Vraag naar de mogelijkheden voor onderdelen van trainingen of een combinatie van thema’s en aanpak voor een stevige opbouw die bij je vraag aansluit!

WERKIMPULS | Pauline Kemkers ©