Lijfimpuls

Verandering & acceptatie

Het lijf, het lichaam is een bijzonder orgaan. Het is voor de meeste babies perfect, vlekkeloos en onbeschadigd. Niet voor iedereen. Sommige mensenkinderen hebben vanaf het eerste prille begin schade te verwerken. Vrijwel alle mensen hebben onderweg in het leven schade te verwerken. Dat is nogal eens ingewikkeld. Voor anderen kan schade in of aan het lijf een eenvoudige kwestie zijn, voor jezelf kan het een obstakel vormen, een hinderlijk iets.

Door persoonlijke ervaringen van schade in en aan het lijf is inspiratie en behoefte ontstaan om in een blog te verwoorden of te verbeelden waar mensen tegenaan kunnen lopen met hun lijf. Luchtig, zwaar, speels, ziekelijk, verrijkend, versterkend, verslavend, verliezend … en meer.

LIJFIMPULS beoogd inspirerend en motiverend te zijn voor anderen.

Impulsen voor de veranderingen en liefde voor het lijf.