LOOPBAAN

Behoefte aan een persoonlijk gesprek? Je bent welkom!

Je kunt praten en vragen stellen aan mij en aan jezelf of anderen over werkzaken, je loopbaan, je motivatie, je keuzes, remmers, dilemma’s, en veel meer! Het kan goed zijn dat één keer praten voldoende is. Wil je meer, dat kan natuurlijk ook. 

Diverse levensgebieden

Je kunt over alles wat met werk te maken heeft. Let op: elk werk gerelateerd thema kan ook gemakkelijk raken aan andere levensgebieden. Een mens is immers meer dan alleen werk… Je kunt keuzes maken rond werk, of bijvoorbeeld werkplek, parttime werken, opleiding, verandering van functie, zelfstandig ondernemerschap of loondienst. Die keuzes kunnen gevolgen hebben voor één of meerdere andere levensgebieden. En dat is helemaal prima! Ik help je graag de zaken op een rij te zetten en weloverwogen keuzes te maken met voor jou persoonlijk aanvaardbare risico’s…

Impulsief kiezen kan ook. Houd dan rekening met onverwachte of onvoorziene gevolgen… Geen probleem? Dan lekker doen. Wél te spannend? Dan liever eerst de consequenties onderzoeken.

Je bent eenvoudigweg welkom voor ieder onderwerp dat je wilt bespreken. Mijn insteek is altijd vooruitgang, ontwikkeling, dus daarop onderzoek ik je ondersteuningsvraag. Jouw persoonlijke vraag, dat van je medewerkers of team(s), je werk en/of je organisatie.

Er is veel bespreekbaar

Denk aan alle soorten loopbaanvragen, keuzes, dilemma’s rond werk of werkrelaties, dreigend ontslag, dreigend vastlopen, (on)balans werk en privé, werkstress, overbelasting of onderbelasting (ja dat kan ook).

Wellicht zijn er verliezen die onvoldoende verwerkt zijn (werk gerelateerd of anderszins). Zo lang je dat blijft wegstoppen, blijft het terugkomen. Aandacht geven en aangaan om te verwerken en door te kunnen werkt!

En ook aandacht voor je sollicitatiebrief en CV of digitale netwerkactiviteiten via sociale media zijn bespreekbaar! Voel je vrij! 

Wie spreek je? 

Pauline Kemkers  RL

Register Loopbaanprofessional en 

Noloc Erkend 

Tijdens nadere kennismaking en/of intake is het mogelijk dat je vragen beter passen bij een vakgenoot. Dat bespreken we dan. 

Kijk ook eens op de bedrijfspagina WERKIMPULS op FACEBOOK

Tijd! Werk beslaat bijna de helft van je leven! Eens?

Alle tijd die je steekt in het uitvoeren van werkzaamheden in een (betaalde) baan of onderneming, werk zoeken of acquisitie, gesprekken voeren over werk en je loopbaan (of dat van je medewerkers). Als je daar goed over nadenkt …

Hoeveel serieuze aandacht geef je er dan eigenlijk aan? Ben jij je bewust van waarom je doet wat je doet, in je eigen werk of het beleid dat je voert voor je medewerkers? Weet je hoe je jouw kwaliteiten en talenten benut en verder kunt ontwikkelen? Weet jij hoe je dat adequaat kunt regelen voor je medewerkers? Wat doe je als mens voor jezelf, als leidinggevende voor jezelf en je team(s)? Welke concrete acties onderneem je? Welke werkzaamheden verricht je? Wat doe je? Wat laat je? Past dat bij je? Past dat bij je medewerkers? Of zijn er risico’s op verveling (risico op verzuim, bore-out), overspannenheid (risico op verzuim, burn-out), of anderszins? Ga het aan, dat werkt!

Wat geeft jou energie? Waar lekt je energie van weg? 

Je levensloopbaan, en het werk, verdienen aandacht! Elke dag!

WERKIMPULS:  Ontwikkeling van Mens, Werk en Organisatie. ER wordt gewerkt aan vraagstukken m.b.t. Mobiliteit, Loopbanen, Verliezen verwerken, Talenten, Human Development, Motivatie, en Keuzes: Menselijk Gedrag.

Voor bedrijven/werkgevers én particulieren

Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzes in jouw leven, je werk en je loopbaan. En dat geldt ook voor keuzes in je bedrijf als je werkgever bent. Soms is het lastig.

Twijfels je over mogelijke keuzes of ervaar je obstakels? Of je vraagt je af hoe je verder wilt en kunt? Dan is het heel goed een deskundige, een professional, in te schakelen, die verstand heeft van het thema werk, ontwikkeling, loopbanen, arbeid en organisatie, arbeidsmarkt en wet- en regelgeving (en meer wat daarmee samenhangt).

 

Coach | Loopbaanbegeleider | Adviseur | Trainer 

Een coach kijkt samen met de klant. De coach lost niet zijn of haar problemen op. Misschien is het zelfs interessanter te onderzoeken wat remt om de keuze te maken, wat de angst is, en van daar uit wat de uitdaging is. Een coach lijkt soms niets te doen. Niets doen is ook iets doen, heel bewust. Na de tijdelijke interventies van de coach ben je gegroeid (nee, niet in kilo’s, wel in zelfinzicht en zelf-management). Een loopbaanprofessional stelt zich vaak deels op als coach (om jou je eigen leer- en keuzeproces te gunnen) en daarnaast als begeleider, adviseur of trainer om je te helpen, en te (leren) zien waar de meest kansrijke keuzemogelijkheden liggen. Soms wordt gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden. Wat zijn je kwaliteiten, en je valkuilen? Benut je ze beide?

Resultaatgerichte interventies ‘ontdekkingsreis’

Tijdens de ‘ontdekkingreis’ op het eigen levensloopbaanpad lever ik doelgerichte interventies en help ik jou of je medewerker verder richting gewenst resultaat. Richting bepalen. Kansen (leren) benutten. Actie ondernemen.

In coachtrajecten wordt vrijwel altijd gewerkt aan de drie ijsberg-lagen:

  • Wat doe je (waarneembaar gedrag)
  • Wat denk je (opvattingen, normen en waarden)
  • Wat wil je (diepste drijfveren)

Vraag gerust naar de mogelijkheden. Geen vraag is te gek!

WERKIMPULS | Pauline Kemkers ©