Organisatieadvies | Mensenwerk

Koers bepalen en daar uitvoering aan geven

WERKIMPULS levert organisatieadvies op niveau van directie en managementteam en helpt bij visieontwikkeling en koers bepaling. Wij  helpen vervolgens ook de vertaalslag te maken op niveau van middenkader door concrete begeleiding bij implementatie van plan en beleid tijdens veranderprocessen. Het zijn per slot de medewerkers die het moeten doen!

Kernkwaliteiten

 • Organisatie Advies 
 • Mensenwerk | HRD – MD | HRM 
 • Loopbaan en Arbeidsmarkt 
 • Mobiliteitsvraagstukken 
 • Teamontwikkeling
 • Training 

Gekoppeld aan de veranderingen wordt altijd gewerkt aan verbetering van communicatie en gedrag van leidinggevenden en medewerkers(teams). De aanpak moet passen bij de strategische koers van de organisatie. Er wordt gewerkt rond diverse vraagstukken zoals:

 • WAAROM willen we … iets?
 • HOE gaan we dat aanpakken?
 • WAT willen we gaan doen?
 • En wat de huidige en de gewenste situatie?
 • Wat is nodig om de verandering voor elkaar te krijgen?
 • Wie is nodig om de verandering daadwerkelijk tot een succes te maken? Hoe gaan we het realiseren?

Het vertrekpunt en het waarom …

Van huidige naar gewenste situatie werken betekent dat een scherpe analyse van de uitgangssituatie nodig  is. Het vertrekpunt en de doelstelling bepalen de strategische koers, de tactische aanpak en het pragmatisch handelen in het veranderproces. We beginnen met het ‘waarom’…

Ontwikkeling van Mens, Werk en Organisatie is in de praktijk vaak weerbarstiger dan verwacht. Er is naast eventuele wijzigingen in organisatiemodellen onherroepelijk gedrag van mensen wat sterk van invloed is op succes of falen. Hoe de leiders omgaan met het veranderproces en de sturing onderweg naar het beoogde resultaat bepaalt mede het succes. Gedrag on stage en off stage krijgt de aandacht. Negeren van factoren die van invloed zijn vertraagt of blokkeert het kunnen halen van  succes.

Resultaatgericht maatwerk in advies en begeleiding bij veranderprocessen.

Leiderschap | persoonlijk en professioneel | aandacht werkt!

Vraag naar de mogelijkheden, wij komen er graag over in gesprek!

WERKIMPULS | Pauline Kemkers ©