OVER PAULINE KEMKERS

In haar business

Pauline Kemkers is een zeer ervaren, deskundige, levendige en creatieve vrouw op avontuur. Samen met haar opdrachtgevers, klanten en samenwerkingspartners op zoek naar antwoorden. De vragen mogen gesteld worden! Leren, kennis opdoen, een ander vooruit helpen, erkenning ervaren voor de bereikte prestaties zijn enkele van haar drijfveren. Het geeft energie als er ruimte is, vrijheid van denken en handelen. Uiteraard geven de kaders en afspraken houvast voor alle betrokkenen. Pauline werkt met een mix aan beproefde en effectieve methoden. Bij alle ontwikkelingsgerichte interventies wordt een diversiteit aan theorieën en instrumenten  benut. Bruikbaar in een veelheid aan vraagstukken in de context van arbeid en organisatie. En te allen tijde blijft belangrijk: plezier maken!

In enkele woorden

Optimistisch. Veelzijdig. Groot oplossend vermogen. Kleurrijk. Actief. Ondernemend. Gedreven. Sportief. Vakvrouw. Moeder. Adviseur. Trainer. Coach. Klusser. Tekenaar. Fotograaf. Schrijver. Pragmatisch. Analytisch. Podiumliefhebber. Zeiler. Outdoorsporter. Avonturier. En meer.

In opleiding en ervaring

REGISTER LOOPBAANPROFESSIONAL Noloc erkend – CMI gecertificeerd  | consultant GEDRAG- en COMMUNICATIESTIJLEN (DISC) en DRIJFVEREN plus EMOTIONELE INTELLIGENTIE – licenties voor ontwikkelassessments  |  VERANDERKUNDE hoogleraren collegereeks   |   VITALITEIT    |       VERLIESVERWERKING in coaching   |   PSYCHOLOGIE voor managers hoogleraren collegereeks   |  VO MANAGEMENT  modulen  post hbo   | projectmanagement   |  conflict bemiddeling  | schaalverandering & cultuurvernieuwing  |  IMAGINATIEKUNDE post hbo  |  LOOPBAAN PROFESSIONAL  post hbo    |    PERSONEEL & ARBEID   hbo    |  RET Rationele Effectiviteit Training   |   ARBEIDSRECHT   |  verzuim & re-integratie   |   leeftijdsfasen beleid   |   generatie beleid   |   MOBILITEIT & ARBEIDSMARKT vraagstukken  |   STRESS balans   |  spelen  |  outdoor 

 

In een profielschets

Pauline is een gezonde, mentaal en fysiek sterke vrouw die voluit het leven leeft. Geboren in februari 1965 met het sterrenbeeld waterman. In haar beeld ontdekken we aspecten van liefde, levenskracht, verbinding, toekomstgericht, psychologie en zorgzaamheid. Een soort levenskunstenaar, die telkens opnieuw weet te genieten. Een humanitair ruimdenkende en ook logisch mens. Een moedige vrouw, die in staat is om verliezen op te vangen, veerkrachtig en flexibel. Naar waarheid zoekend. Bouwend op de ervaringen en kracht uit haar eigen levensloopbaan.  Letterlijk heeft zij al op jonge leeftijd een enorme strijd geleverd op leven en dood. Zij heeft daardoor geleerd te incasseren en  beschikt over een groot doorzettingsvermogen. Zij communiceert gemakkelijk op alle niveaus. Geïnteresseerd in mensen. Uitgedaagd door avontuur, belevenissen. Stel haar de vraag ‘ga je mee …?’ en zij weet het!

Op slechte dagen kan zij ontoegankelijker zijn, een beetje dwars en eigengereid. Dat maakt ook dat het werken en leven met haar niet gauw saai wordt.

‘Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’, past goed bij haar doorgaans opgewekte karakter.

Pauline