Project

Een project kent een begin en een eind. Een goed projectleider zorgt ervoor dat het project planmatig en stapsgewijs voort gaat. Een goed projectleider zorgt ervoor dat ook het einde goed afgerond wordt, successen worden gevierd, mislukkingen worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Tenslotte wordt ervoor gezorgd dat nazorg niet ontbreekt.

Project starten is één, implementatie is een tweede, borging een derde. Het één kan niet zonder het ander. Als onderdelen vergeten worden, of overgeslagen, is de kans groot dat het gewenste resultaat niet wordt gehaald. En dat is wél de bedoeling.

Vaak is het (gewenste) resultaat nog niet helder, maar is de verandering al begonnen. Hoe daarmee om te gaan is een wezenlijk aspect wat aandacht vereist. Een betrokken projectleider en procesbegeleider of verandermanager doet daar iets mee.

WERKIMPULS levert de projectleiderschap om de verandering vorm te geven, te implementeren én ook de  ruimte te geven.

Neem contact op om vrijblijvend te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking!

WERKIMPULS | Pauline Kemkers