Teamwerk

Teamwerk is leren met elkaar!

Voor succesvol samenwerkende teams!

Een team dat wil of moet versterken, professionaliseren, kan het nodig hebben om te leren, te verkennen, te (h)erkennen en te trainen. Een sterk team durft ook te struikelen, te vallen en weer op te staan, om door te gaan. Elk individu in een team leert en traint op zijn of haar eigen manier. Op het niveau dat past. In de snelheid die past. Inzichten en vaardigheden ontwikkelen die bij de functie en de doelstelling van het team en de veranderingen in de organisatie passen.

Teamwerk 

Ontwikkeling van mens, werk

en organisatie!

Een team als geheel in training brengen, vergt commitment met het beoogde doel en vergt bereidheid inspanningen te leveren. Ik noem dat teamwerk training. Dat gaat over: moeite doen, een visie hebben en de missie vinden!

Bewegen! Hoe beweeg jij? 

De trainer(s) zijn ervaren. Dat ben ik zelf en dat zijn de vakgenoten met wie ik werk. Wij zijn allemaal goed in staat te enthousiasmeren en te motiveren. Wij zijn deskundig op de te trainen onderwerpen, of schakelen de specifieke deskundigheid in bij andere vakgenoten. Mijn netwerk is groot, dat van mijn directe vakgenoten ook. Mijn aanpak is eigenzinnig. Het brengt teams in beweging (en soms ook tot rust als dat nodig is). Van chaos naar overzicht en orde. Van dwalend, verwaarloosd of zoekend naar ‘op koers’. Welke koers dat is wordt dikwijls met elkaar bepaald. Een koersbepaling wordt scherp in beelden en woorden gevat via de opmaak van een drieluik verleden – heden – toekomst. En altijd is er variatie in werkvormen, doelgericht.

En belangrijkste van al: we maken (werk)plezier! 

Bereidheid en commitment voor de teamwerk training worden gecheckt bij elke individuele deelnemer. Er worden afspraken over gemaakt. Bereidheid is nodig van iedereen om bij te dragen aan de beoogde doelen, de missie en de koers. Het lukt vrijwel altijd om het voor elkaar te krijgen om binnen een team helderheid te krijgen en beweging te veroorzaken. Teamkracht wordt altijd sterker!

De strategische koers van de organisatie is veelal leidend. Gefaseerd en doelgericht worden stappen in gang gezet vanaf de uitgangssituatie tot en met de borging of stabilisering in de nieuwe gewenste vorm.

Een succesvol team bestaat bij de gratie van de verschillen in ieders unieke individuele bijdrage! Bedenk eens hoe mooi dat kan zijn! 

WERKIMPULS | Pauline Kemkers ©