LEREN

LEREN = TRAINEN

Leren kan door training. Training is stelselmatig oefenen. Dit betekent dat het aanleren van vaardigheden wordt gerealiseerd met behulp van een aanpak die consequent is, methodisch, ordelijk, planmatig en systematisch. Dat is overzichtelijk en geeft houvast.

Het kost energie! Het geeft energie! Wat?

Vaardigheidstrainingen:

  • Feedback (elkaar aanspreken en bevragen)
  • Gedragsstijlen (omgaan met lastige types)
  • Communicatie en samenwerking (teamwerk)
  • Intervisie (leren met en van elkaar)
  • Teamzeilen (inspanning en ontspanning, teamkracht)
  • Team-outdoor (fysieke actie in relatie tot mentale ontwikkeling)

WERKIMPULS levert compacte gerichte trainingen waarin ervaringsleren ruime aandacht krijgt. Wij geloven in learning-by-doing; leren door te doen. Ervaren is een  ijzersterke vorm van leren.

Bedenk maar eens hoe het verschil is:

Je volgt een les. Een muurtje metsel je door stenen klaar te leggen. Je graaft een gat voor het zand en de eerste laag stenen voor het fundament. Met het cement wat je hebt gemaakt zorg je voor de hechting van de stenen die je op elkaar stapelt, zodat de muur niet meteen omvalt … 

Je gaat vandaag een muurtje metselen. Of je het ooit gedaan hebt, maakt mij niet uit. Het materiaal wat je nodig hebt ligt klaar. De afmeting en de plaats is je aangegeven. Je krijgt hulp van een maatje met wie je samen moet werken om de klus te klaren. Ga je gang … 

Wedden dat je na het bouwen van het muurtje op eigen kracht veel meer hebt geleerd dan in de les? Je hebt geleerd wat moeilijk was, wat fout ging, wat succesvol verliep, en meer. Je hebt geleerd te overleggen, te wachten, te kijken, te doen. Je hebt geleerd te ervaren.

Ervaren. Leren door te doen.

Leren kan ook ontstaan via vervelende en moeilijke ervaringen door gebeurtenissen in je leven, in je werk, waar je ongewild mee wordt geconfronteerd. Dat is een andere vorm van leren, waarbij je wel degelijk ook vaardigheden ontwikkelen kan. Vaardigheden die je verder helpen of juist niet.

Vraag naar de mogelijkheden voor onderdelen van trainingen of een combinatie van thema’s en aanpak voor een stevige opbouw die bij je vraag aansluit!

WERKIMPULS | Pauline Kemkers