Onderzoeken & Aangaan

Vraag je jezelf wel eens af hoe het met je gaat in je werksituatie? Heb je het naar je zin? Gaat het goed? Doe je wat je leuk vindt en doe je wat je goed kunt? Krijg je er energie van of lekt de energie dikwijls weg gedurende de dag? Als je jezelf die vraag zo nu en dan stelt is het ook slim verder te onderzoeken of je de situatie van nu bevalt en of je dit op gelijke wijze wilt doorzetten. Ja? Prima, succes! Als je jezelf de vraag vaker dan zo nu en dan stelt … hoe vaak dan? Waar gaat dat over? Wat bevalt je niet? Hoe komt het dat je energie, je werklust weglekt? Is er sprake van (te) veel werkstress? Hoe is het met de balans werk en privé? En zo zijn er nog veel meer vragen te stellen en te beantwoorden.

Onderzoeken 

  • waar je vandaan kwam
  • hoe het nu is en
  • waar je naartoe wilt! 

Het komt voor dat er sprake is van (dreigend) ‘vast lopen’. Of de dreiging is serieus, of het is al zover. En dat kan gaan over je werk, je studie, keuzes maken, samenwerken, (dreigende) conflicten, overbelasting, onbalans in werk en privé en meer wat met werk en loopbaan te maken heeft. Erkennen hoe de situatie nu is, is een belangrijke stap! Niets doen en negeren is geen optie. Het is ziekmakend en heeft niets te maken met zelfrespect. Als de omgeving het niet langer accepteert dreigt eenzaamheid in werk- en privé relaties. Dat moet je niet willen.

Slachtoffergedrag helpt niet

WERKIMPULS is van mening dat het niet helpt om in de rol van slachtoffer te kruipen. Aandacht uit medelijden of belangstelling voor de problemen droogt op. Je omgeving, werkgever, collega’s, vrienden laten je in toenemende mate alleen met je ‘gedoe’ (zij ervaren het nogal eens zo). En ook je familie haakt af. Slachtoffergedrag maakt schade in werk relaties en privé relaties. Als anderen de indruk krijgen dat je (blijft) klagen en niet merkbaar bereid bent actie te ondernemen om er bovenop te komen (of veranderingen teweeg te brengen). Er zijn natuurlijk gebeurtenissen waarbij daders en slachtoffers zijn in geweldsdelicten. In iedere gebeurtenis, hoe dan ook, heb je als betrokkene, dader of slachtoffer, altijd een keuze (mentaal of fysiek of beide). Geweldsmisdrijven zijn niet het aandachtsgebied van WERKIMPULS. Dat mag duidelijk zijn. Aanleiding en omstandigheden hebben bij ons altijd te maken met werk, werk zoeken, studie- en beroepskeuze, samenwerken enzovoort. Daarin kan natuurlijk best sprake zijn van ongewenste intimidaties, geweld of pestgedrag. Dat kan – in relatie tot het onderwerp werk of arbeid – zeker een thema zijn dat aandacht vraagt, want ook dergelijke ervaringen leveren dreigend vast lopen als je het negeert. Wij gaan het aan, samen!

Vastlopers, werk en privé uit balans

Wij spreken dus over (dreigende) vastlopers in werksituaties. In de context van arbeid en organisatie, veranderende omstandigheden, loopbaanontwikkeling, mobiliteit, verlies van werk, verlies van collega’s, werk zoeken, studie kiezen, of anderszins. Keuzeprocessen raken dikwijls ook de privé situatie.

Omgaan met onverwachte en ongewilde gebeurtenissen m.b.t. werk

Het kan altijd gebeuren dat ongewild, ongepland en onverwacht een gebeurtenis aan de orde is die boos maakt, of teleurgesteld, of verdrietig. Hoe je daarmee omgaat, maakt het verschil.

WERKIMPULS helpt je op verschillende doelgerichte manieren te onderzoeken waar je vandaan kwam (hoe je in de huidige situatie terecht kwam), hoe het nu is en waar je naartoe wilt. Wij leveren specifieke coaching en begeleiding om (dreigend) vast lopen aan te pakken. Wij helpen vast lopers de situatie ‘objectief’ te bekijken en ‘subjectief’ te beleven. Wat is er aan de hand. Daarna buigen we om naar los komen daarvan, het formuleren van doelen en motivatie. Wij gaan onderweg naar nieuwe energie om in actie te komen. Actie wat weg beweegt van het vastlopen en nieuwe koers zet naar realistische uitdagingen. Energie gevend!

Onderzoeken van (dreigend) vastloper, aanpak en toekomstplan in:

  • Werk | Arbeid & Organisatie
  • Loopbaan | Studie & Beroepskeuze en Volgende Stappen 
  • Management | Leiderschap
  • Teams | Succesvolle samenwerking

Werkimpuls werkt met ijzersterke ontwikkelassessments, keuzematerialen, spelvormen, muziek, oefening en workshoptrainingen. Individueel en in groepen. Voor bedrijven en particulieren waar het deze thema’s betreft. Vraag gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

WERKIMPULS | Pauline Kemkers ©