Verlies verwerken

Er is veel te winnen, en er is veel te verliezen! Ooit houdt het leven op, voor jou, voor mij, voor ons! In de tussentijd wil ik er graag iets goeds van maken en verliezen onder ogen zien, jij ook? Kom dan naar deze bijzondere workshoptraining! 

Het willen aangaan | Moedig durven zijn!

Het willen aangaan | Moedig durven zijn!

Verlies is een gegeven en er is veel meer over verlies en het verwerken van verlies te zeggen. Verlies is er in soorten en maten, groot en klein, intens en oppervlakkig. Langer en korter. Voor een ander kan het onbeduidend zijn. Voor jezelf enorm. Hoe goed neem jij jezelf serieus in het verwerken van je verlies? Wat is het voor jou? Wanneer vond het plaats? Hoe heb je het verwerkt? Heb je het verwerkt? Heb je geleerd je verlies te koesteren als deel van jouw persoonlijke bagage? Werk je vooral met je rationele kant? Kun je ook voelen?

Heb je geleerd hoe je kunt en wilt omgaan met je verlies? 

Vanuit werkervaringen, levenslessen en inzichten via scholing is een workshoptraining ontwikkeld waarin een basis wordt gelegd over soorten verliezen, verwerkingspatronen, jouw persoonlijke verliesverhaal en de mogelijkheden voor verwerking. Vertrouwelijk en integer. Je leert via een eigen verlieservaring (groot of klein, dat bepaal je zelf) en je krijgt tips en tools waarmee je deze verwerken kan voor zover dat nog niet is gedaan.

Voorgesprek en waar nodig verwijzing naar een superspecialist!

Na aanmelding is er een voorgesprek om kort te inventariseren welke verliesthema’s aan de orde (kunnen) zijn. De aanpak in de workshoptraining is serieus en eigenzinnig, niet persé zwaar of moeilijk.  Als daartoe aanleiding is op grond van het voorgesprek kan deelname aan de workshoptraining worden afgeraden of uitgesteld en kan de (aankomende) deelnemer advies krijgen om (eerst) een superspecialist in verliesverwerking / rouwverwerking te raadplegen. Dit omwille van persoonlijk respect en zorgvuldigheid!

Wij werken met elkaar op respectvolle en integere wijze in het hier en nu. Creatief in diverse werkvormen en aandachtig voor persoonlijke gevoelens. Deelnemers worden met volledige ruimte voor eigen keuzes naar eigen verlieservaringen geleid en de plek dat dit mag hebben. Ook het verlies van de ander krijgt ruimte. Indrukken worden in meer en mindere mate gedeeld. Deelnemers zijn bereid zich open te stellen en committeren zich aan (werk)afspraken over vertrouwelijkheid in de groep.

Uit een koffer vol instrumenten wordt gewerkt met onder meer: muziek, opdrachten in de natuur / buitenlucht, en creatieve expressie. Ook worden imaginatie werkvormen gebruikt. 

Deze workshoptraining duurt 2 x 2 dagen, 4 dagdelen. Wij werken in een kleine groep, minimaal 2 en maximaal 4 deelnemers. De investering die het vraagt is in elk geval tijd en aandacht. Uiteraard wordt altijd voor een gezonde lunch gezorgd, inhoudelijk werkmateriaal en kleine (tastbare) verrassing. Vraag gerust offerte. In overleg richt ik het programma in, aansluitend op vraag en behoefte! Aanmelding individueel, als koppel of als groep. Stel je vragen.

Aansluitend is desgewenst individuele coaching mogelijk en/of verwijzing voor diepgravende onderzoeken en begeleiding bij traumaverwerking bijvoorbeeld. Altijd na overleg.

Nazorg is hier een belangrijk onderdeel van aandacht! 

WERKIMPULS, Pauline Kemkers, werkt met betrekking tot verliesverwerking op basis van werkervaringen, levenslessen en scholing waarin zij theoretische kennis opdeed en tools voor coaching en teamontwikkeling, veranderprocessen en imaginatiekunde leerde inzetten, en meer.

Vraag gerust vrijblijvend informatie.

© Pauline Kemkers | 06 4591 0154 | pauline@werkimpuls.nl